Telefon : 0 346 219 1228
Belgegeçer : 0 346 219 1238
 Anket Çalışması

Başlama Tarihi : 19.06.2020 - Bitiş Tarihi : 30.09.2020

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Nilay Yörük ve Arş. Gör. Furkan Tüzün'ün "Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan Eğitim" başlıklı anketine aşağıdaki adresten katılabilirsiniz

https://forms.gle/VdK67XaioovnBiai8