• Teşkilat Şeması

  •         Mesleki etik ilkelerden taviz vermeyen, milli ve manevi değerlere bağlı ve saygılı; toplumsal duyarlılığa ve bilince sahip olmasını sağlayan, eleştiren, sorgulayan, araştıran, güncel iletişim olanaklarını bilen ve kullanan modern bireyler yetiştirmek.  

     

    Fakültemizin sayılı iletişim fakülteleri arasında yer almasını öğrencilerimizin dünya standartlarında donanıma sahip bir iletişimci olmasını sağlamak.

    İç Kontrol İş Akış Şemaları