Genel Tanıtım


 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Milli Eğitim Bakanlığının 29.05.2006 tarihli ve 11528 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11.09.2006 tarihinde kurulması kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 29.06.2007 tarih, 015995 sayılı yazılarıyla aşağıdaki bölümlerin açılması uygun görülmüştür.

 

Radyo-Televizyon Sinema Bölümü
     -Sinema Anabilim Dalı
     -Radyo ve Televizyon Anabilim
     -Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı
     -İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

 

Gazetecilik Bölümü
     -Genel Gazetecilik Anabilim Dalı
     -Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı
     -Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
     -Bilişim Anabilim Dalı

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
     -Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
     -Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
     -Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
     -Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı

 

Yeni Medya ve İletişim Bölümü
     -Yeni Medya Sanatları Anabilim Dalı
     -Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı

 

Yukarı