Mesleki etik ilkelerden taviz vermeyen, milli ve manevi değerlere bağlı ve saygılı; toplumsal duyarlılığa ve bilince sahip olmasını sağlayan, eleştiren, sorgulayan, araştıran, güncel iletişim olanaklarını bilen ve kullanan modern bireyler yetiştirmek.  

 

Fakültemizin sayılı iletişim fakülteleri arasında yer almasını öğrencilerimizin dünya standartlarında donanıma sahip bir iletişimci olmasını sağlamak.

İç Kontrol Görev Tanımları
İç Kontrol İş Akış Şemaları

  1 Akademik Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İş Akış Şeması
  2 Başarı Notları İlanı İş Akış Şeması
  3 Ders Muafiyeti İş Akış Şeması
  4 Ders Telafisi İş Akış Şeması
  5 Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması İş Akış Şeması
  6 Öğrenci Burs İş Akış Şeması
  7 Öğrenci Danışman Değişimi İş Akış Şeması
  8 Öğrenci Danışmanlık İş Akış Şeması
  9 Öğrenci Ders Değiştirme İş Akış Şeması
  10 Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması
  11 Öğrenci Belgesi İş Akış Şeması
  12 Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması
  13 Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Şeması
  14 Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması
  15 Öğrenci Yatay Geçiş İş Akış Şeması
  16 Öğrenci Danışmanlık İş Akış Şeması
  17 Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması
  18 Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Şeması
  19 Sınavlara İtiraz İş Akış Şeması
  20 Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yaz Okulu Programlarından Ders Alma
  21 Dikey Geçişle Kesin Kayıt Yaptıranların İntibak İşlemleri
  22 Erasmus Gelen Öğrenci İş Akış Şeması
  23 Erasmus Giden Öğrenci İş Akış Şeması
  24 Öğrenci Burs Alma İş Akış Şeması
  25 Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması
  26 Öğrenci Temsilcisi Seçme İş Akış Şeması
  27 Öğrenci Transkript Verme İş Akış Şeması
  28 Öğrenci Yatay Geçiş İş Akış Şeması
  29 Sınav Sonuçlarının ÖBS İşlenmesi İş Akış Şeması
  30 Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması